Meet your
expectations

תשלום על לידים או מעסקאות? - מה עדיף

סיוע טלפוני בהרשמה לזירה

תודה שפנית, נחזור אליך בהקדם אפשרי לפי שעות הפעילות שלנו
{{ errorsShort.name }}
{{ errorsShort.phone }}

 

אפשרויות תשלום למפרסמים?

 

עליך לציין בהרשמה כיצד לדעתכם יותר נכון לעבוד עם הפלטפורמה. להלן ששלושת אפשרויות: לפי תקציב, לפי לידים (CPL) ולפי עסקאות (CPA). בשלושת האפשרויות, לנוחיותם של מפרסמים עומדת מערכת CRM אפליקטיבית אינטגרלית מהמתקדמות במשק להתנהלות שוטפת מול צרכני קצה.

 

תשלום פר תקציב (VIP):

להלן מספר יתרונות של השיטה למפרסמים


א) עדכון הוא זכות - אין חובת עדכון לקוחות במערכת. 
ב) תכנית שותפים אינטגרלית - למכירת נפולת פרסומית מכוח הפרסום.       
ג) בלעדיות ומיתוג - רכישת טראפיק לקוחות ממותגים בבלעדיות.  

 

תשלום על לידים (CPL):

להלן מספר יתרונות של השיטה למפרסמים


א) עדכון הוא זכות - אין חובת עדכון לקוחות במערכת.
ב) תכנית שותפים - קיימת אפשרות למכור לקוחות.       
ג) יתרון הבלעדיות - ניתן לרכוש לקוחות בלעדיות. 
 

תשלום לפי עסקאות (CPA):

להלן מספר חסרונות של השיטה למפרסמים

א) עדכון חובה - חובת עדכון שוטף של לקוחות מערכת.     
ב) בלעדיות ברכישת פניות - לא ניתן לרכוש לקוחות בלעדיות.
ג) אישור  - אפשרות זו מחייבת אישור ממנהל תיק לקוח ישיר שלכם.  

לאחר הרשמה יש לציין באפליקציה את פרופיל הלקוחות אותם העסק שלכם מעוניין למשוך בטופס דרישות קפדני ושיהיה בהצלחה!               

 

אופן תשלום בשתי האופציות (CPL / CPA): 

א) תשלום באמצעות כרטיס אשראי באופן אוטומטי.
ב) קיזוז מרווחים שהצטברו בארנק אלקטרוני במיזם.

בלידים התשלום הינו על בנק לידים במחיר קבוע מראש. בעסקאות לאחר תקבול כספי (גב אל גב). 

לאחר הרשמה יש לציין באפליקציה את פרופיל הלקוחות אותם העסק שלכם מעוניין למשוך בטופס דרישות קפדני ושיהיה בהצלחה!

 

ניתן להירשם באתר או באפליקציה 

קונטקט - לענות לציפיות - CONTACT