Meet your
expectations

תשלום לפי ליד או הצלחה? - מה עדיף

סיוע טלפוני בהרשמה לזירה

תודה שפנית, נחזור אליך בהקדם אפשרי לפי שעות הפעילות שלנו
{{ errorsShort.name }}
{{ errorsShort.phone }}
{{ errorsShort.sphere_id }}

כיצד עדיף לי לעבוד במיזם? לשלם לפי ליד או מתוך תשלום שקיבלתי ישירות מלקוח?

 

עליך לציין בהרשמה כיצד לדעתכם יותר נכון לעבוד עם הפלטפורמה. להלן 2 אפשרויות: לפי עסקאות ולפי לידים. 

 

למעוניין לשלם רק מעסקאות שנסגרו:

במידה ואתם מעוניין להזדכות על לקוחות לא רלוונטיים לעסק ולהחליפם בלקוחות רלוונטיים לפרופיל העסק שלך ולשלם על השירות רק מעסקאות שסגרת והתקבל עליהם תשלום בלבד – בחרו באופציה זו. 

כסוכנים במערכת שמשלמים בזירת מכרזים זו לפי עסקאות הנכם מתחייבים לספק דיווח ובקרה שוטפים למערכת. במקרה הנ"ל קונטקט תהפוך למערכת בקרה להתנהלות, סדר ורווחיות שלכם. 

על בסיס רווחיות זו הזירה תחליט מתי (הכוונה באיזה סדר כרונולוגי) להציג בפניכם את בקשת הלקוח הפוטנציאלי. ניתוח רווחיות של המערכת מבוסס על שילובם של שני פרמטרים עיקריים:

א)    ניתוח רווחיות מפניות שאתם מקבלים מזירת מסחר (הכוונה חושפים את מספרי ההתקשרות מול הלקוחות הפוטנציאליים).  
ב)    ניתוח רווחיות מפניות שאתם מוכרים לזירת מסחר.   

הגבלה בשיטת עבודה זו שאתם לא תוכלו למשוך את הרווחים שלכם מפניות שמסרתם במידה ואתם מחליטים לעבוד כשותפים עם המערכת אלא לקבל בתמורה לכספים שצברתם לקוחות חלופיים - שכן מתאימים לפרופיל התמחות שלכם. 

קיימות מספר הגבלות נוספות בשיטת עבודה זו – תעיינו מטה ביתרונות בשיטת עבודה לפי תכנית שותפים לפי פרסום ע"י רכש לידים במערכת – ראו תפקיד ה Lead Buyer - למטה בתוכן זה. 

אופן תשלום של Deal Maker

כמובן במידה והלקוח שילם לכם למערכת הוא מחויב להפריש כספים לקונטקט בשתי דרכים אפשריות. 

א)    קיזוז מרווחים שהצטברו בארנק אלקטרוני שלך במיזם (כנגד חשבונית).
ב)    תשלום עמלת סגירה דרך חיוב כ.א שלכם (כנגד חשבונית).


דוגמא מספרית לשותף משלם לפי הצלחה: נסגרה עסקה בשווי 10,000 ₪ כולל מע"מ ואתם מחויבים להפריש 30% ממחזור העסקה – יהיה עליכם להעביר באחת משלושת האפשרויות 3000 ₪ על כל עסקה בנפרד שהתקבל עליה תשלום. (התשלום יבוצע לעולם ל % משווי מחזור עסקה).   

מנגנון איתור עסקים "מרמים": רצוי לציין במקרה ותחליטו לעבוד עם המערכת כשותפים מפרסמים לפי שיטת תמלוגים מעסקאות קונטקט תבדוק את מהימנותכם דרך סקרי שביעות רצון וניתוח סטאטוסים בניהול מערכתי פנימי במרוצת הזמן, כמו כן וגם המערכת תתריע לנו על עסקים להם בהם יש חשד לחוסר אמינות וחוסר תום לב. במקרים הנ"ל עסקים "נוכלים" חשבונם ייחסם ועסקים אלו יעמדו לדין ויחשפו במיזם שלנו כעסקים לא אמינים.

לאחר הרשמה יש לציין באפליקציה את פרופיל הלקוחות אותם העסק שלכם מעוניין למשוך בטופס דרישות קפדני ושיהיה בהצלחה!               

 

למעוניינים לרכוש פניות:

במידה ותחליטו להירשם לזירת המסחר כשותפים עסקיים עם המערכת וגם תהיו מעוניינים לקנות לידים במחירים אטרקטיביים – המערכת תהיה מושלמת עבורכם ממספר סיבות הבאות: 

א) מסירת לקוחות היא זכות - אין חובת מסירת לקוחות לא רלוונטיים לעסק: במקרה הנ"ל על מנת לעבוד עם המערכת אי אין אתם מחויבים למסור לקוחות כלל. זו זכותכם בלבד במידה ותרצו שלא לשלם על השירות של הפלטפורמה אך אין זו חובה מצדכם. 

ב) עדכון הוא זכות - אין חובת עדכון שוטף של סטאטוסים של הלקוחות מערכת: אפליקציית קונטקט לא תחייב אתכם לתת לנו דין וחשבון ולעדכן סטאטוסים של המערכת. זו תהיה פריבילגיה שלכם להשתמש במערכת זו כמערכת ניהול לידים בלבד.

ג) תכנית שותפים - ניתן לעבוד עם מערכת זו כתוכנית שותפים עסקית: במידה ואתם מעוניינים להשתמש בקונטקט כמערכת שותפים ולמשוך את הרווחים שלך בצורה כספית במקום להזדכות ולקבל בתמורה לקוחות חלופיים תוכלו לעשות זאת ע"י הרשמה כמפרסם רוכש לידים.       

ד) יתרון ניתוח רווחיות לטובתכם - המערכת תנתח את הרווחיות שלכם רק על בסיס לקוחות שתמסרו: מנגנון ניתוח רווחיות שמוזכר בסוכנים משלמים לפי עסקאות באפליקציה לא ישפיע עליכם במידה ותחליטו שלא למסור לקוחות כלל. במידה ותחליטו כן להזדכות על הלקוחות הלא רלוונטיים ולקבל בתמורתם תמלוגים כספיים מנגנון רווחיות במיזם ישפיע רק על פניות שתימסרנה על ידכם.

ה) יתרון הבלעדיות: והיתרון האחרון הוא שניתן לרכוש לידים בלעדיים במידה ואתם בוחרים לעשות זאת לאחר ששוחחתם עם הלקוח הפוטנציאלי בתנאי שמתחרה שלך טרם הספיק עדיין לחשוף את הפניה גם כן. 

אופן תשלום של Lead Buyer: 

כמובן במידה והלקוח שילם לכם למערכת הוא מחויב להפריש כספים לקונטקט ב 3 דרכים אפשריות:

א)    תשלום דרך חיוב כ.א או בהעברה בנקאית על חשיפה של לקוחות נכנסים לזירה ומותאמים אישית לפרופיל עסקי שלך.
ב)    קיזוז מרווחים שהצטברו בארנק אלקטרוני שלך במיזם בגין מכירת לקוחות לא רלוונטיים לפרופיל בית העסק שלכם. 

  
לאחר הרשמה יש לציין באפליקציה את פרופיל הלקוחות אותם העסק שלכם מעוניין למשוך בטופס דרישות קפדני ושיהיה בהצלחה!