מה הם הליכי פשיטת רגל ומה המשמעות של הליכים אלו?

יש לכם חובות גדולים ללא אפשרות לשלם אותם?

 

אתם מוגבלים בחשבון הבנק שלכם או שחשבון הבנק שלכם מעוקל?

 

טוב שהגעתם לכאן!

 


קחו אויר... תהליך פשיטת רגל הוא לא רק הליך כלכלי, הוא גם תהליך רגשי ונפשי המצריך לא מעט תעצומות נפש ובחינה כלכלית חדשה. לעיתים קרובות מעורבים בו אנשים נוספים כמו אשה או בעל וגם ילדים.
במאמר זה מובאים נתונים המפרטים מהו הליך פשיטת רגל, אז לפני שאתם מקבלים החלטה, בואו להתעדכן במה זה כרוך והתייעצו עם המומחים בתחום.

 

הקדמה:


הכונס הרשמי הוא הגוף מטעם המדינה שבאחריותו לטפל בהליכים של אנשים פרטיים שנמצאים בחובות גדולים ואינם יכולים להחזיר את החובות. מצב זה נקרא חדלות פירעון. כמו כן, הכונס הרשמי מטפל בהליכי פירוק חברות, הסדרי נושים והבראת חברות במצוקה. המאמר הזה עוסק באנשים פרטיים בלבד. כדי להכריז על פשיטת רגל עקב חוסר יכולת להחזיר חובות, על החייב להוכיח שאין לו יכולת אמתית להחזרת החובות. הצורך בפיקוח של גורם רשמי, במקרה הזה הכונס הרשמי, נובע מהסיבה שיש מספר נושים לחוב הכללי שמתחלק ביניהם והכונס הרשמי למעשה מתפקד כגורם ניטרלי ואובייקטיבי. הוא ממונה כנאמן על נכסי החייב, במידה ואין נאמן אחר שמונה. במידה ויש נאמן אחר שמונה תפקידו של הכונס הרשמי הוא לפקח על פעולותיו של הנאמן. הדיונים בפשיטת רגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי הקרוב לאזור מגוריו של החייב.


מהי המטרה של הליך פש"ר (פשיטת רגל)


למעשה ישנן 2 מטרות להליך זה, האחת היא כדי לאסוף את כל הנתונים על נכסי החייב ולחלקם בין הנושים באופן שווה והשניה היא לאפשר לחייב שאינו יכול לפרוע את חובותיו, לפרוס את החוב לתשלומים שהוא יכול לעמוד בהם בהתחשב בנכסיו ובמשכורתו אם הוא יחיד ואם הוא נשוי בהכנסה המשותפת שלהם. ההליך משרת את 2 הצדדים גם את הנושים וגם את החייב ובסופו של התהליך להביא לסיום חובות החייב ומתן צו הפטר כדי שיוכל לפתוח דף חדש בחייו.


הליך פשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה


בתחילת ספטמבר 2013 עדכן הכונס הרשמי את ניהול הליכי הפש"ר תוך התחשבות בזכותו של החייב לשקם את חייו ולחיות בכבוד, לבין האינטרסים של הנושים לפירעון החוב. ב 2018 נוספה תקנה לקיצור הליכים הנותנת דגש על השיקום הכלכלי של החייב ומחייבת אותו לעבור תכנית להכשרה כלכלית. אם אין לחייב כל יכולת להחזיר את החוב לנושים, יקבל הפטר מיידי מכל חובותיו.


תקופת הליך פשיטת רגל לא תעלה על 4.5 שנים ממועד צו הכינוס. בשנה וחצי הראשונות יתמקד הנאמן מטעם הכונס הרשמי בבדיקות כלכליות מעמיקות וגיבוש תכנית פירעון שתבוסס על יכולות ההחזר החודשי בהתאם להכנסה הפנויה לאחר ההוצאות לכלכלת הבית והמשפחה.


חובה על החייב לעבוד בתקופת הליך פשיטת הרגל אם כשכיר ואם כעצמאי, כדי שיוכל לעמוד בתשלומים החודשיים שיקבע בית המשפט. במידה ורוצה החייב לפתוח עסק תוך כדי התקופה הוא חייב לקבל את הסכמת הכונס הרשמי.


תתבצע חקירת יכולת ע"י הנאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובדיקה מעמיקה בעניין הבקשה לפשיטת רגל. החקירה מתבססת על המסמכים שהגיש החייב, פנייה למרשם האוכלוסין, לטאבו, למשרד התחבורה ועוד (בכפוף למסמך שנחתם על ידי החייב על ויתור סודיות).


במידה והחייב זכאי לחלק בירושה הוא חייב לדווח לכונס, במידה והחייב זכאי לקבל פיצויים ממקום עבודה בסכומים גדולים או שיש לו קרן פנסיה גדולה הוא חייב לדווח לכונס, שאם לא כן יחשב הדבר להפרת חובת תום לב ואף יכול לגרום לביטול ההליך ובנוסף מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר.


הכונס הרשמי יכול לזמן את החייב למשרדו על מנת לערוך את החקירה בעניינו ומחובתו של החייב להגיע לפגישה כפי שנקבעה ובזמן. רק לאחר שהחייב יסכים לתכנית הפירעון יקבל הפטר מותנה ויוכרז כפושט רגל. בסיום כל התשלומים שבהסדר יקבל הפטר חלוט מכל חובותיו.


במקרה של הגדלת ההכנסה החייב יוכל להגדיל את גובה התשלומים החודשיים ובכך לקצר את התקופה לקבלת הפטר חלוט. ככל שהחייב יסיים מהר יותר את חובו כך יוכל לשוב ולהשתלב מחדש בחיים הכלכליים ולפתוח דף חדש.


במידה והחייב ינצל לרעה את הליך פשיטת הרגל בנסותו להערים על הנושים או על הנאמן מטעם הכונס הרשמי או על בית המשפט, כמו למשל הסתרת מידע על נכסים או כספים או יצירת חובות שלא בתום לב, עלול להתבטל  ההליך לפשיטת רגל והחייב יהיה חשוף אף לתביעות פליליות.  


איך מגישים בקשה לפשיטת רגל


חובה לפנות לעו"ד המתמחה בתחום פשיטת רגל, אל תעשו את התהליך הזה לבד! זה תהליך מורכב ואתם לא רוצים שיהיו לכם טעויות שיכולות להביא לקבלת סירוב לתהליך, או להחלטה שלא בהכרח תייצג את טובתכם מבחינת התשלומים החודשיים ובכלל.


בקשה לפשיטת רגל יכולה להתבצע ע"י החייב, מה שקורה בדרך כלל, אבל יכולה להתבצע גם ע"י הנושה של החייב. לבקשתו של החייב להכרזת פשיטת רגל יצרף החייב כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי ותצהיר חתום בפני עו"ד על כל נכסיו והכנסותיו, על כל נכסיה והכנסותיה של אשתו וילדיו החיים אתו. בנוסף יש לשלם פיקדון לכונס הרשמי (נעשה ע"י שובר תשלום שניתן לקבל במזכירות כל מחוז של הכונס הרשמי) וישולם בבנק מזרחי טפחות בלבד.


הגענו למעמד צו הכינוס


הוגשה הבקשה לפשיטת רגל והתקבלה גם תגובת הכונס הרשמי. עכשיו יש סמכות לבית המשפט להוציא צו כינוס על נכסי החייב אם יש לו. ברגע שניתנה החלטה ע"י בית המשפט לגבי הנושים והחזר החוב, לא יכולים הנושים לפתוח בהליכים משפטיים כנגד החייב.  או לגבות את החוב מהחייב באופן עצמאי או דרך הוצאה לפועל.


ברגע שניתן צו כינוס יקבע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל תוך ששה חודשים מהיום שבו ניתן צו הכינוס, הנוכחים בדיון יהיו: החייב ועו"ד מטעמו (אם יש לו), הנושים והכונס הרשמי. הכונס הרשמי מגיש לבית המשפט את חוות דעתו ואת ממצאי החקירה שערך, את הנסיבות שגרמו למצב חובות החייב ואת דעתו על יכולתו של החייב לפרוע את החובות.


מה יכולים להיות השיקולים לביטול הליך פשיטת רגל


1 אם החייב לא נהג בתום לב בתקופה שבה נוצר החוב או שהוא ממשיך לצבור חובות תוך כדי תקופת הליך פשיטת הרגל. במידה והחוב נוצר תוך כדי ביצוע עבירות על החוק, אי ציות לפסקי דין שניתנו ושהחייב חייב לעמוד בהם. אם החוב נוצר כתוצאה מתרמית או חוב שנוצר מעסקי זנות. היום מושם דגש רב בכל הקשור לתום לב.
2 אם החייב מסר מידע חלקי או לא נכון – ירצה מאסר של שנה.
3 אם לחייב היו נכסים שלא הצהיר עליהם או שלא מסרם לכונס הרשמי – ירצה 4 שנות מאסר
4 אם החייב הבריח כספים לחו"ל בשנה שקדמה להגשתו את הבקשה לפשיטת הרגל – ירצה 4 שנות מאסר.
5 אם החייב ביצע השקעות מסוכנות או הימר או לא ניהל פנקסי חשבונות כיאות – תוגש נגדו תביעה
6 מי שעשה עסקים ללא קבלת רשות מהכונס הרשמי או שהשיג אשראי במרמה – ירצה שנת מאסר
7 מי שיש כנגדו צו כינוס ועזב את הארץ ולקח עמו כספים – ירצה 3 שנות מאסר.


מה קורה אם נוצרו חובות לאחר שניתן צו הכינוס


צבירת חוב לאחר שניתן צו הכינוס מראה כי החייב לא הפנים שעליו להתנהל כלכלית בצורה נכונה יותר ממה שהתנהל עד לבקשתו לפשיטת רגל ויכול להביא את בית המשפט להחליט לבטל את הליך פשיטת הרגל. החייב יהיה חשוף לתביעה משפטית ע"י הנושה ולא יהיה מוגן בהליך הפש"ר על חוב זה.


הגיע הזמן לדיון עצמו בהליך הפש"ר


במועד שנקבע מתקיים הדיון בבית המשפט ולאחר הצגת הדברים , המסמכים הרלוונטיים וחוות דעתו של הכונס הרשמי יכול בית המשפט להחליט האם:


1 להכריז שהחייב פושט רגל
2 לדחות את הבקשה מהסיבה שנמצא כי לחייב יש אפשרות להסדיר את חובותיו מול הנושים או כי החייב פעל שלא בתום לב בבקשתו הליך פש"ר.
3 לקבל החלטה שהחייב הינו פושט רגל ולתת לו הפטר מיידי.
4 לדחות את ההחלטה ולתת לחייב הזדמנות להסדיר את חובותיו עם הנושים ללא הכרזה על פשיטת רגל.
ברגע שהתקבלה הכרזה על פשיטת רגל, כל הטיפול בתיק עובר לנאמן של הכונס הרשמי. במידה והיו לחייב נכסים, הכונס הרשמי יפעל למימוש הנכסים וחלוקת החוב בין הנושים השונים.


מהן ההגבלות החלות על החייב כפושט רגל


1 החייב מוגדר כלקוח מוגבל חמור
2 החייב לא יוכל להשתמש בכרטיסי אשראי אלא אם קבל אישור על כך מהכונס הרשמי.
3 החייב לא יוכל לפתוח חברה/תאגיד אלא באישור בית המשפט או הכונס הרשמי.
4 אין רשות לחייב למכור את נכסיו, נכסיו בתקופה זו מוקנים לנאמן ורק הוא רשאי למכרם.  


באחד מן המקרים הללו יכול להסתיים הליך פשיטת רגל


1 במקרה של ניצול לרעה של החייב את ההליך.
2 אם החייב הגיע להסדר עם הנושים ובית המשפט אישר אותו.
3 עם מתן הפטר חלוט לחייב
ההפטר פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה שהיה קיים לאורך ההליך או לפניו למעט חוב שנוצר במרמה, חוב על מזונות, חוב למדינה בגין קנס.


אם החלטתם בכל זאת ללכת על הליך של פשיטת רגל, מומלץ מאד שעו"ד מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום ייצג אתכם בתהליך מול הכונס הרשמי ומול בית המשפט, כדי שתזכו לקבל את התנאים הטובים ביותר בהליך של פשיטת הרגל וכדי שתוכלו לעמוד בתשלומים בכבוד ולא תסתבכו עם הכונס הרשמי בגלל שלא ידעתם דברים מסוימים.


מלאו את הפרטים שלכם בטופס כדי שתוכלו לקבל סיוע משפטי ע"י עו"ד מנוסה המתמחה בתחום.

 

פנו עכשיו דרך הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו - זירת מכרזים טכנולוגית להשוואת ריביות המקיפה בישראל ותקבלו עד 3 הצעות שירות הרלוונטיות לאופי הפניה שלך. טכנולוגיית קונטקט תסרוק עבורך את ספקי השירות המתאימים ביותר לאופי הפניה שלך במקום אחד, כדי שאתם תחסכו בכסף, זמן ומאמץ מיותר!

 

CONTACT - לעמוד בציפיות - קונטקט

 

 

השוואת מממנים חוץ בנקאיים בהלוואה חוץ בנקאית

תודה שפנית לקונטקט,

נציגנו מטפלים כרגע בפניות קודמות,

ניצור איתך קשר בהקדם אפשרי

להתאמת איש מקצוע אידיאלי

לפרופיל בקשתך

{{ errors.name }}
{{ errors.phone }}
כתבות שלנו