הערת אזהרה במשכנתא והמשמעות מאחורי רישום הערת אזהרה על הנכס

שמעתם לא פעם את המושג ''הערת אזהרה'' ואתם רוצים להבין אחת ולתמיד מה זה אומר?

 

נתקלתם בדרישה לבצע רישום הערת אזהרה בעת נטילת משכנתא?

 

הגעתם למקום הנכון!

 

בכתבה זו נביא בפניכם את כל ההסברים אודת הערת אזהרה ומשמעותה, סוגי הערות אזהרה קיימים ומתי משתמשים בכל אחת מהן, מהי הערת אזהרה מקוונת ועוד.

 

מהי הערת אזהרה?

 

הערת אזהרה היא מרכיב חשוב ומשמעותי כמעט בכל עסקת מקרקעין. הערת אזהרה בטאבו משמשת כלי משפטי בישראל לכל עסקת נדל''ן, כגון: קניית דירה, נטילת משכנתא, הלוואה כנגד משכון נכס ועוד.

 

המהות של הערת האזהרה, היא פעולה משפטית המבוצעת בלשכת רישום המקרקעין, הטאבו, הקשורה להתחייבות בכתב של בעל הזכויות בנכס, לעשות בנכס עסקה כל שהיא, או התחייבות להמנעות מעסקה מסויימת. 

 

סוגי עסקאות מקרקעין הכוללות הערת אזהרה

 

עסקאות המקרקעין הכוללות רישום הערת אזהרה, יכולות להיות: עסקת בעלות, משכנתא, שכירות, זכות קדימה או זיקת הונאה. 

 

לדוגמה: אם בעל דירה עורך חוזה עם קונה פוטנציאלי ובחוזה, המוכר מתחייב למכור לקונה את הדירה ולהעביר אותה על שמו, הקונה יכול לפנות לרשם המקרקעין ולרשום הערת אזהרה על ההתחייבות של המוכר לרשום את הדירה על שמו.

 

המשמעות של הערת אזהרה

 

אחרי רישום הערת אזהרה, אין אפשרות לרשום שום עסקה הסותרת את תוכן ההערה. כך למשל, אם קיימת הערת אזהרה על שם קונה מסויים ובעל הנכס רוצה או מנסה למכור את הנכס לקונה אחר, העסקה לא תוכל לצאת לפועל, משום שהיא סותרת את הערת האזהרה שנרשמה על ידי הקונה הראשון. 

 

מתי ניתן לרשום הערת אזהרה סותרת?

 

המקרים שבהם ניתן לרשום עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה, הם כאשר בעל הזכות בהערה מסכים לרשום עסקה סותרת, או כאשר ניתן צו בית משפט המתיר לרשום עסקה סותרת.

 

לכן, בכל מקרה של קניית דירה, מומלץ לפנות לטאבו, לרשם המקרקעין ולבקש רישום של הערת אזהרה באמצעות חוזה הרכישה. הערת אזהרה נרשמת גם בצד הבעלים הרשום, כך שבמידה ויש קונה פוטנציאלי נוסף, הוא יראה שקיימת הערת אזהרה ויבין את המשמעות שלה.

 

הערת אזהרה בטאבו לא מוחקת את הבעלות על הנכס, אלא רק מטילה מגבלות על עסקאות היכולות להתבצע איתו.

 

מטרות נוספות של הערת אזהרה

 

מלבד המטרה העיקרית של הערת האזהרה שהיא למעשה להזהיר ולהודיע על אי היכולת לבצע עסקאות מסויימות בנכס, ישנה מטרה נוספת לרישום הערת אזהרה.

 

רישום הערת אזהרה נועד להגן על הקונה מעיקולים, פשיטת רגל וכד' במקרים של מצבים כאלו אצל המוכר.

 

הערת אזהרה סעיף 126

 

רישום הערת אזהרה מוגדר בחוק על ידי סעיף 126 לחוק המקרקעין שבו נכתב כך: (לשון החוק)

 

 1. הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין, או בעל זכות שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה, התחייב בכתב לעשות בהם עסקה, או להימנע מלעשות בהם עסקה, ירשום הרשם, על פי בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי ההתחייבות (להלן - הזכאי), הערה על כך; לעניין זה אין נפקא מינה אם ההתחייבות הייתה בהסכם, בהרשאה בלתי חוזרת או במסמך אחר, ואם הייתה מפורשת או משתמעת, מוחלטת או מותנית.

 2. נרשמה ההערה על-פי בקשת הזכאי בלבד, יודיע הרשם מיד על רישומה למי שהתחייב כאמור.

 3. נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית המשפט.

 4. נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין או על הזכות במקרקעין נשוא ההערה, או שניתן צו לקבלת נכסים בפשיטת רגל או צו פירוק נגד בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו, הרי כל עוד לא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי הנובעות מההתחייבות נשוא ההערה, ובלבד שטענה לביטול העסקה מחמת פשיטת הרגל או הפירוק שהייתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה.

 5. הערת אזהרה שנרשמה כאמור בסעיף 126, אינה טעונה רישום בכל מרשם או פנקס אחר המתנהל על-פי דין.

 6. עסקה המקנה חלק ממקרקעין, בבעלות או בחכירה לדורות, לרשות מקומית למטרת דרכים או מדרכות או הרחבתם, המתחייבת מתוכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, לא יראו כעסקה הסותרת הערת אזהרה, ובלבד ששלושים יום לפני רישום העסקה נשלחה הודעה על כך לזכאי על פי הערת האזהרה.

 

סוגי הערות אזהרה

 

ישנם 5 סוגים של הערות אזהרה בנסח טאבו שונה:

 

 1. בעלות - זוהי הערת אזהרה המציגה בעייתיות בבעלות על הנכס, למשל, מקרה שבו הנכס אמור לעבור לבעלות אחרת לאחר פטירת הבעלים.

 2. שכירות - זוהי הערת אזהרה המציינת כי לנכס יש שוכרים קיימים או זכויות של שכירות של יורשים קיימים.

 3. משכנתא - זוהי הערת אזהרה הנפוצה ביותר והיא מציינת כי הנכס מחוייב במשכנתא. בדרך כלל, הערת אזהרה זו נרשמת לטובת הבנק המלווה.

 4. זיקת הנאה - זוהי הערה המאפשרת זכויות של קניינות ספציפית בנכס המעוברת לצד שלישי.

 5. זכות קדימה - הערה זו נותנת זכות קדימה לגורם מסויים שנמצא בעדיפות ראשונה להנות מהנכס לפני אחרים. 

 

הערת אזהרה שלילית או הערת אזהרה חיובית

 

ישנה חלוקה נוספת של סוגי הערות האזהרה והיא חלוקה להערות אזהרה חיוביות והערות אזהרה שליליות. הערה חיובית - היא הוספה של זכויות בנכס לגורם מסויים והערה שלילית - היא הגבלה של הנכס לשימוש של גורם מסויים או מעסקה מסויימת.

 

איך רושמים הערת אזהרה?

 

הבקשה לרישום הערת אזהרה צריכה להיות מוגשת על ידי בעל הזכות בנכס (המוכר) או על ידי הזכאי העתידי (הקונה), בצירוף של חוזה המכר. לשם כך, יש להגיע ללשכת רשם המקרקעין עם טופס בקשה בנוסח הקבוע בחוק, הנקרא: ''בקשה לרישום הערת אזהרה''. הטופס צריך להיות חתום על ידי שני הצדדים בעסקה.

 

כמה עולה רישום הערת אזהרה?

 

רישום הערת אזהרה בטאבו כרוך באגרה של כ - 200 שקלים. היתן לשלמה במזומן או כרטיס אשראי וכן ניתן לבצע את התשלום מראש באתר האינטרנט הממשלתי. אם אתם משלמים באתר, דאגו לשמור את שובר התשלום שמהווה אסמכתא לתשלום האגרה.

 

הערת אזהרה מקוונת

 

ניתן לבצע רישום הערת אזהרה באופן מקוון, לעורכי דין מורשים בלבד. עורכי הדין יכולים לבצע רישום של הערת אזהרה מקוונת בעזרת כרטיס חכם שיש ברשותם, דרך אתר האינטרנט של רשם המקרקעין.

 

איך מבטלים הערת אזהרה?

 

כדי לבטל הערת אזהרה או להסיר אותה, יש צורך לקבל את הסכמת הצד אשר לטובתו נרשמה הערת האזהרה. לכן, מי שבקש את רישום ההערה, בזמנו, צריך לתת ייפוי כח לביטול ההערה או על ידי צו בית משפט. במקרה שתוקף ההערה פג, הערת האזהרה מבוטלת מאיליה ויש רק לפנות לטאבו כדי למחוק אותה.

 

לסיכום,

 

רישום הערת אזהרה היא כלי חשוב ומשמעותי להגבלת ביצוע של עסקאות העלולות לגרום לכם נזק או לנכס שלכם. 

 

במידה ומדובר ברישום הערת אזהרה לצורך משכנתא, מומלץ להעזר ביועץ משכנתאות מקצועי, שיוכל להדריך אתכם בכל התהליך ובכל מה שכרוך בו.

 

השאירו עכשיו את הפרטים שלכם בטופס המצורף מטה והמערכת שלנו תשלח אליכם עד 3 הצעות של יועצי משכנתא מומלצים באזור מגוריכם, כך שתוכלו לבחור מתוכם את היועץ האידיאלי עבורכם.

 

המערכת שלנו שולחת רק בקשות עם רלוונטיות מלאה לנתוני הבקשה שלכם, כך שאתם חוסכים זמן יקר, טרחה מיותר וכסף רב - במקום אחד!

 

קונטקט - לעמוד בציפיות - CONTACT

השוואת ספקים במשכנתא

תודה שפנית לקונטקט,

נציגנו מטפלים כרגע בפניות קודמות,

ניצור איתך קשר בהקדם אפשרי

להתאמת איש מקצוע אידיאלי

לפרופיל בקשתך

{{ errors.name }}
{{ errors.phone }}
כתבות שלנו