מבנה של תוכנית עסקית לצורך גיוס משקיעים לעסק או למיזם

תוכנית עסקית משמשת כמפת דרכים המתווה את הדרך ליזמים עצמם וכן למשקיעים, בנקים או שותפים. בכתבה זו נעמוד על המבנה הנכון של תוכנית עסקית לצורך גיוס משקיעים לעסק. בסיום הכתבה, תדעו לבנות בעצמכם תוכנית עסקית למיזם שלכם לצורך גיוס משקיעים.

 

תוכנית עסקית - המבנה הנכון

 

בגדול, מבנה של תוכנית עסקית הוא זהה כמעט לכל סוגי התוכניות ולכל מטרה. ישנם שינויים מסויימים במבנה או בסעיפים ספציפיים. למשל, תוכנית עסקית שיווקית לא תהייה דומה לתוכנית עסקית לצורך גיוס הון או משקיעים. לפניכם המבנה הנכון לכתיבת תוכנית עסקית לגיוס משקיעים:

 

מבוא

 

בפרק המבוא נכתוב מי אנחנו, מה אנחנו עושים, למה דווקא אנחנו ולמה עכשיו. היזמים הם הכח המניע מאחורי הרעיון ולכן לצורת הצגה שלהם בתוכנית העסקית ישנה חשיבות רבה בעיני המשקיע. משקיע רוצה לראות צוות מקצועי, מיומן, בעל נסיון והכשרה מתאימים. לצוות מרשים המשדר מקצועיות, מוטיבציה, יכולות וכישורים - יהיה משקל רב בהחלטה של המשקיע אם להמשיך ולקרוא את התוכנית העסקית ולקדם את הרעיון והמיזם.

 

מטרות ויעדים

 

בפרק זה כתבו את החזון, הערכים והמטרות בתוכנית העסקית שלכם. המטרה של הסעיף הזה הוא לשכנע את המשקיע שבבסיס המיזם ישנה שאיפה לצמיחה וקיימת דרך ברורה להשיג אותה. הדגש בחלק הזה הוא על עתיד החברה או המיזם, מה המטרה שלכם בצורה כמותית ומספרית. חלק זה חייב להיות מנוסח בצורה תמציתית, ברורה ומעוררת השראה. כדאי לסכם בנקודות: מה חזון החברה, מה מטרותיה לטווח הארוך, מהם המדדים להצלחה, מהי האסטרטגיה להשגת הייעדים ומהן אבני הדרך העקריות בדרך למימוש המטרה.

 

תקציר מנהלים

 

הפרק הזה הוא בעצם סיכום של התוכנית העסקית ומהווה את אחד החלקים החשובים שבה. תקציר מנהלים הוא הפרק הפותח את התוכנית העסקית ויש לו השפעה מכרעת על הרושם שיווצר אצל הקורא לגבי המיזם כולו וכתוצאה מכך על הסיכויים לגיוס משקיעים לביצוע. תקציר המנהלים יהיה באורך של 2 -3 עמודים, מנוסח כהלכה ובאופן ברור, תמציתי ומשכנע על עיקרי התוכנית העסקית. בתקציר המנהלים נגדיר לרוב גם את התחזיות שלנו לשנים הקרובות ונגדיר מה המטרה שלנו. אם העסק בשלב של גיוס משאבים – מה הסכום שאתם מבקשים לגייס ומה אתם צפויים לעשות עם המשאבים שתגייסו.

 

סקירת שוק

 

בסעיף של סקירת השוק נתייחס לשני היבטים, באמצעות שתי שיטות ניתוח: ניתוח העסק עצמו וניתוח הסביבה שלו וגורמים חיצוניים.

 

1. ניתוח SWOT - מודל SWOT (ראשי תיבות Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) הינו מודל המשמש לשם חקר סביבת העסק ולשקלול של הגורמים המקיפים אותו. ניתוח לפי מודל SWOT  הוא אחד השלבים הבסיסיים בזמן כתיבת תוכנית עסקית והוא מספק את כל המידע הנדרש לצורך תכנון עסקי ולגיבוש אסטרטגיה עסקית. הניתוח מתבצע עבור :

ניתוח חוזקות (S) : משאבים ויכולות, העומדים לרשות העסק ומספקים לו יתרון אל מול המתחרים. זיהוי החוזקות יאפשר לעסק לשמר אותן ולבסס עליהן את היתרון התחרותי שלו.

ניתוח חולשות (W) : היעדרם של משאבים או יכולות, המעמידים את העסק בנחיתות אל מול השוק או ביחס למתחרים. זיהוי חולשות או מגבלות יאפשר לעסק לבודד ולצמצם אותן, וכן להציע עבורן מענה.

ניתוח הזדמנויות  (O): איתור של הזדמנויות בסביבה החיצונית שאותן אפשר לנצל לשם הפקת רווחים וליצירת יתרון תחרותי. זיהוי הזדמנויות גם יאפשר לעסק למצוא אפיקים חדשים להתרחבות. ניתן לסדר את ההזדמנויות על פי מידת האטרקטיביות שלהן והסיכויים להצלחתן.

ניתוח איומים (T) : מצבים בסביבה החיצונית שעשויים לפגוע ביכולתו של העסק להתחרות. זיהוי האיומים יאפשר לעסק הכנה מוקדמת כדי להתמודד עם האיומים, והכנה של תוכניות גיבוי במקרה שהם יתממשו.

 

2. ניתוח הסביבה הכלכלית והפוליטית - לניתוח הסביבה הכלכלית והפוליטית מאפיינים רבים, נביא כאן רק חלק מהם ולמה חשוב להתייחס בניתוח הסביבה הכלכלית והפוליטית:

 

מאפייני הסביבה הכלכלית:

● מהי שיטת הכלכלה הנהוגה במדינה? האם מדובר בשוק חופשי? מהי מידת המעורבות הממשלתית בכלכלה?

●כיצד מתאפיינת הסביבה הכלכלית של העסק? האם ביציבות? האם המשק נמצא במצב צמיחה? האם במיתון?

● רמת האינפלציה

● מהו שיעור הריבית הנהוג כיום במדינה? ככל ששיעור הריבית הינו גבוה יותר, הנטייה של הצרכנים תהיה בדרך כלל לחסוך יותר ולהשקיע פחות.

 

מאפייני הסביבה הפוליטית:

● מהי שיטת המשטר המקובלת במדינה, ומהי מידת יציבותה? האם מדובר כאן במשטר דמוקרטי? יציב? האם המדינה עברה משברים פוליטיים רבים? 

● מידת היציבות הביטחונית באזור

● חקיקה ומיסוי ספציפיים לעסקים

● מהם חוקי המכס עבור מוצרים מיובאים?

● האם קיימות מכסות או הגבלות על ייבוא או ייצור מוצר מסוים?

● תמריצים לקידום סקטורים ייחודיים או אזורים מסוימים? האם ישנן סובסידיות עבור מוצרים מסוימים?

● מידת המעורבות של הממשלה בכלכלה

● האם קיימות תקנות בטיחות תעשייתיות? כגון תקנות הגנה נגד אש? האם המוצרים חייבים לעמוד בתקן כלשהוא? האם ישנן תקנות תברואה או של איכות סביבה?

 

ניתוח שוק

 

הפרק של ניתוח השוק כולל גרפים של מחזורי מכירות, יחידות אסטרגיות וכד'. הוא אמור גם לכלול הסבר נרחב על המוצר, המחיר שלו, איפה הוא מקודם או נמכר (מיקום גיאוגרפי) ואפיון קהל המטרה שאליו אנו מכוונים ואיך אנחנו מתכננים להגיע אליו. בפרק זה 

 אפשר להתייחס גם למודל 4 ה-P: 

 

מוצר (Product) – התכונות והתועלות שמציע המוצר ללקוחות; מחיר (Price) – מה תהיה עלות המוצר ללקוח; הפצה (Place) – ערוצי ההפצה והשיווק של המוצר; קידום מכירות(Promotion) – המהלכים השיווקיים, המבצעים שיוצעו ללקוחות והצעדים שנועדו להגדיל את הביקוש למוצר.

 

ניתוח כדאיות

 

בפרק הזה נצטרך לפרט למשקיע מדוע אנחנו מבקשים לקבל את הסכום הרצוי לנו תמורת האחוזים שאנחנו מתכוונים לתת לו. כאן נכנס כל מה שיכול לשכנע את המשקיע לתת לנו את הכסף, כגון: מחזורי מכירות, פעילות רווחית שכבר עשינו והניבה רווחים ומה הצפי להמשך הפעילות על ידי גיוס הסכום הנדרש וכמה רווח אמור להכנס בעקבות כך.

 

ניתוח רגישויות

 

בפרק זה ניתן את שלושת התרחישים האפשריים שעלולים לקרות על המיזם שלנו:

 

1. תחזית ריאלית - מה אמור לקרות על פי התכנונים שלנו, כמה כסף צפוי להכנס אחרי ההשקעה, אלו פעולות נבצע כדי שזה יקרה.

 

2. תחזית פסימית - מה התרחיש הגרוע ביותר שיכול לקרות מבחינת רווחים מול השקעה.

 

3. תחזית אופטימית - מהו התרחיש הטוב ביותר שיכול לקרות כתובצאה מההשקעה והרווח האופטימלי שניתן להשיג על ידה.

 

סיכום

 

בפרק הסיכום נביא מעין סיכום קצר של כל הפרקים ונרחיב בעיקר על כדאיות ההשקעה במיזם שלנו. חשוב להדגיש משפטי מפתח עיקריים שיכולים לתת מוטיבציה ורצון להשקיע במיזם עבור המשקיעים הקוראים את התוכנית העסקית.

 

לסיום,

 

קבלתם כאן כלים מקצועיים מעולם הייעוץ העסקי כיצד לבנות תוכנית עסקית לצורך גיוס משקיעים לעסק, אך אין כמו תוכנית עסקית שבונה יועץ עסקי מומחה בהתאמה אישית לעסק או למיזם שלכם. פנו אחד היועצים העסקיים שלנו, כאן בקונטקט שיעמוד לשירותכם ויבנה עבורכם תוכנית עסקית מקצועית המותאמת במיוחד לצרכים שלכם.

השוואת מאמנים עסקיים בייעוץ עסקי

תודה שפנית לקונטקט,

נציגנו מטפלים כרגע בפניות קודמות,

ניצור איתך קשר בהקדם אפשרי

להתאמת איש מקצוע אידיאלי

לפרופיל בקשתך

{{ errors.name }}
{{ errors.phone }}